Strefa Rodzica
  • CODZIENNIE JĘZYK ANGIELSKI
  • WŁASNA KUCHNIA
  • BOGATY PROGRAM ZAJĘĆ
  • KLUB MALUCHA, ŚRODA GODZ.17:00
  • OSTATNIE WOLNE MIEJSCE W GR. 3-LAT. I 4-LAT.

Pracę dydaktyczno-wychowawczą opieramy na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także realizujemy według:

 

programu wspomagającego rozwój aktywności dzieci „ Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej, który został wyróżniony w „Konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”, organizowanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, któremu patronował Minister Edukacji Narodowej. Wybrany przez nas do realizacji program jest dostosowany do założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej. Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności przewidziane dla trzech poziomów: dzieci młodszych (3-4 letnich), dzieci starszych (5- 6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie, które umożliwią dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szkolnego.

 

programu „ Dziecięca matematyka” według prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej, który służy stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci i przygotowaniu ich do nauki matematyki w szkole. W tym programie edukacja matematyczna jest wtopiona w proces intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego dzieci. Pod każdym hasłem znajdują się przykłady zabaw i zadań, a także prawidłowości, które muszą być przestrzegane w trakcie prowadzenia zajęć.

 

Zajęcia programowe są obowiązkowe dla wszystkich dzieci i są prowadzone przez nauczyciela wychowawcę lub wykwalifikowanego instruktora.

 

W ramach czesnego zapewniamy:
4 smaczne posiłki przygotowywane w kuchni przedszkolnej
Realizację programu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z wytycznymi MEN
Dziecięca matematyka
Język angielski 5 razy w tygodniu
Zajęcia rytmiczno-muzyczne 2 razy w tygodniu
Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjna 2 razy w tygodniu
Taniec towarzyski i nowoczesny 1 raz w tygodniu
Poszerzone zajęcia plastyczne 1 raz w tygodniu
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Koncerty Pro Sinfoniki 1 raz miesiącu
Wizytę teatrzyków
Imprezy okolicznościowe i integracyjne
Poznawanie kultur innych krajów